Category: Vegyes-1

Kö­zös­ségi ol­da­la­kon hir­de­tik a szer­ve­i­ket a mig­rán­sok

A hi­va­ta­los ada­tok sze­rint közel há­rom­mil­lió be­ván­dorló él je­len­leg Tö­rök­or­szág­ban annak re­mé­nyé­ben, hogy ha­ma­ro­san to­vább­in­dul­hat­nak Eu­rópa felé. Sokan már a...

A németeknek elege van abból, hogy külföldieket tartanak el

A menedékkérők hatékonyabb azonosítása érdekében törvényjavaslat készül Németországban arról, hogy a hatóságok a tulajdonosok hozzájárulása nélkül is átvizsgálhassák a menedékkérők...

Close